Betaling

Wanneer u bij CZ verzekerd bent, zult u de factuur van CZ ontvangen.
De overige facturering en administratieve verwerking heeft de praktijk uitbesteed aan Infomedics (voorheen uwnota.nl). Wij verzoeken u de factuur te betalen aan Infomedics. Alle benodigde gegevens staan op de factuur die u van hen ontvangt.
Voor vragen kunt u terecht op www.infomedics.nl. U kunt ook telefonisch contact met Infomedics opnemen via telefoonnummer 0900 404 94 04 (€ 0,35 per gesprek).

Verzekerd bij de CZ ?
Met de CZ  hebben we een betalingsovereenkomst afgesloten. Dit betekent, dat wanneer u bij de CZ verzekerd bent, zij de rekening naar u versturen. Wij verzoeken u de ontvangen factuur te betalen aan CZ, alle benodigde gegevens vindt u op de factuur. Wanneer u vragen heeft over de factuur kunt u terecht op de website van de CZ.
U kunt ook telefonisch contact met CZ opnemen via telefoonnummer 088 555 77 77.

Betalingsregeling Infomedics
Infomdics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de Servicedesk van Infomedics op telefoonnummer 0900 404 94 04 (€0,35 per gesprek). Zij kunnen u helpen met een betalingsregeling.

Wat staat er op uw zorgrekening?
Uw rekening is opgebouwd uit de verrichtingen die wij tijdens de behandeling hebben uitgevoerd. Bij elke verrichting hoort een vast tarief dat door de Nederlandse Zorgautoriteit is vastgesteld.
Wilt u weten welke tarieven er voor tandheelkunde zijn? Kijk dan eens op www.allesoverhetgebit.nl.