Specialismen

In onze praktijk bieden we een breed scala aan behandelingen aan. Hiervoor lezen we vakliteratuur, overleggen we met collega’s en volgen we diverse cursussen. Daarnaast heeft tandarts Jan Pieter Ruiter twee specialismen, namelijk implantologie en chirurgische verrichtingen. Tandarts Jeanine Ruiter-Rijksen heeft zich meer toegelegd op de behandeling van kinderen en minimaal invasieve esthetische mogelijkheden.

Implantologie
Onder implantologie wordt verstaan het plaatsen van tandheelkundige implantaten (titanium kunstwortels) in het kaakbot. Vervolgens kunnen er op implantaten kronen, bruggen of protheses geplaatst worden. Voor meer informatie hierover verwijzen we u door naar de website www.allesoverhetgebit.nl
Voordat Jan Pieter en Jeanine Ruiter verhuisden naar Zeeland heeft Jan Pieter als algemeen tandarts gewerkt in een verwijspraktijk voor implantologie in Garderen. Hierdoor had hij de mogelijkheid om intensief met implantologen samen te werken en om zelf implantaatbehandelingen uit te voeren.

Chirurgische verrichtingen
De meest bekende en vaak voorkomende chirurgische behandeling is het verwijderen van verstandskiezen. Bij ons is het mogelijk om uw verstandskiezen, indien nodig, in de eigen praktijk te laten verwijderen. Ook bij andere kleine chirurgische behandelingen kan ervoor gekozen worden dat in onze praktijk te laten doen. Voor u betekent dit dat u een afspraak heeft in een bekende omgeving met vertrouwde personen.
Jan Pieter Ruiter heeft ervaring in de kleine mondchirurgie opgedaan in het Universitair Medisch Centrum St Radboud te Nijmegen. Daarna heeft hij in verschillende praktijken deze ervaring verder uit kunnen breiden.

Het behandelen van kinderen
In sommige gevallen kan een kind en u als ouder opzien tegen de behandeling. Binnen Tandartsenpraktijk Kapelle geven we tijd, duidelijkheid en aandacht waardoor een kind meestal wel goed te behandelen blijkt te zijn.
Al veel kinderen en ouders zijn hier zeer tevreden over!
Jeanine Ruiter-Rijksen heeft in de afgelopen jaren ervaring met het behandelen van kinderen opgedaan, onder andere toen ze in Barneveld in een praktijk bij een kindertandarts werkte.

Aligners, de doorzichtige beugelbehandeling
Een gezond gebit staat voorop, toch is de functie bij lachen en spreken niet te onderschatten. Inmiddels wordt er al 10 jaar met doorzichtige beugelsystemen gewerkt door Jeanine Ruiter-Rijksen. Meer informatie over deze behandeling vindt u hier.  

Infiltratie-behandeling
Bij de ontwikkeling van tanden en kiezen gaat er soms iets anders dan anders. Wanneer er sprake is van een verstoring in het glazuur kan dat een ‘vlek’ op te tand opleveren. Waar er vroeger nog wel eens naar de boor werd gegrepen, kunnen we u in onze praktijk met ICON behandelen. Dit is een infiltratieconcept dat het verkeerd ontwikkelde glazuur ‘opvult’ waardoor de vlek verdwijnt. 
Dezelfde behandeling kan gekozen worden wanneer er schade aan het glazuur is opgetreden na een beugelbehandeling met brackets (slotjesbeugel).