Toetsing, kwaliteit en scholing

Om de kwaliteit te waarborgen werken we met protocollen en richtlijnen die gebaseerd zijn op wetenschappelijke informatie. Om onze kennis up to date te houden volgen we regelmatig cursussen in Nederland, maar ook daarbuiten. Daarnaast zijn we lid van diverse (wetenschappelijke) verenigingen en zijn we op de hoogte van actuele ontwikkelingen door het lezen van vakliteratuur. Overleg met collega’s binnen en buiten de regio houdt ons scherp en onderlinge visitatie kan verbeterpunten in de behandelingen of de praktijkvoering aan het licht brengen.

Om te peilen hoe het met de kwaliteit van de geboden zorg staat, is onze praktijk eind 2019 gevisiteerd door de KNMT, de beroepsvereniging van tandartsen. 
Tijdens de visitatie is door, speciaal daarvoor opgeleide, tandartsen beoordeeld of de praktijk de zaken goed organiseert, deze wet- en regelgeving naleeft, en of de patiënt zorg krijgt volgens kwaliteitsnormen. 
Wij blijven werken aan het verbeteren van onze kwaliteit, goede mondzorg staat voorop!

Onze praktijk is KRT geregistreerd (Kwaliteitsregister Tandartsen). Dit betekend dat onze tandartsen gediplomeerd en BIG-geregistreerd zijn. Daarnaast volgen we regelmatig bij- en nascholing, werken we volgens praktijkrichtlijnen en reflecteren we op onze beroepsuitoefening met hulp van collega’s en patiënten. 

Ook aan u als patiënt willen we door middel van enquêtes om uw mening vragen om zo onze kwaliteit hoog te houden en onze diensten zo goed mogelijk op uw wensen af te stemmen. Heeft u een opmerking? We horen het graag! U kunt uw opmerking hier plaatsen.

Wij zijn aangesloten bij de onderstaande beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen.