Voorwaarden

Om alles in de praktijk zo soepel mogelijk te laten verlopen, willen we het volgende van u vragen:

  • Behandelingen vinden plaats op afspraak.
  • Wilt u bij ieder bezoek uw eventuele afsprakenkaart meenemen.
  • Wilt u wijzigingen in adresgegevens, gezinssituatie of algemene gezondheid direct doorgeven.
  • Uw mobiele telefoon in de behandelkamer liever niet opnemen. Gelieve andere mensen niet te storen als u onverhoopt in de wachtkamer een telefoongesprek voert.
  • Huisdieren zijn niet toegestaan in de tandartsenpraktijk, een uitzondering hierop vormen dieren met een geleidefunctie.
  • Wanneer een afspraak niet kan doorgaan, verwachten wij dat u dit ruim van te voren doorgeeft. Een afspraak dient u ten minste 24 uur voor de afspraak af te bellen. Afspraken die niet worden nagekomen of te kort van tevoren worden geannuleerd, kunnen in rekening gebracht worden.
  • Graag zien we u ten minste 1 maal per jaar voor een gebitscontrole. Komt u 2 jaar niet op controle, dan verwijzen we u bij pijn mogelijk door naar de dienstdoende tandarts. Voor patiënten met een volledig kunstgebit adviseren we eens in de twee jaar een controlemoment, tijdens deze controle wordt onder andere naar eventuele (beginnende) afwijkingen van uw tong, wangen of tandvlees gekeken.
  • De facturen van Tandartsenpraktijk Kapelle die we na een behandeling of consult sturen, dienen betaald te worden. De factuur wordt door ons factoringbedrijf Infomedics gestuurd, daarvoor worden uw contactgegevens aan hen doorgegeven.
  • We werken met de Meldcode huiselijke geweld en kindermishandeling. Dat betekent dat we verplicht zijn signalen die hierop kunnen wijzen door te geven aan AMK en/of SHG.