Teamwork bij Tandartsenpraktijk Kapelle

Ons samenwerken heeft als doel u de beste behandeling te bieden. Daarvoor worden taken aan elkaar overgedragen en overleggen we met elkaar.
Hieronder leest u meer over de mensen in ons team. Voor de uitleg over de verschillende functies vindt u hier informatie.

Jan Pieter Ruiter
Tandarts met extra vaardigheden binnen de implantologie en kleine mondchirurgie.

In 2002 ben ik in Amsterdam als tandarts afgestudeerd. Hierna heb ik 4 jaar als tandarts bij defensie gewerkt. Tijdens deze 4 jaar heb ik ook een jaar gewerkt bij de afdeling kaakchirurgie in Nijmegen om goed voorbereid te zijn op het tandheelkundig werk tijdens een militaire uitzending. In 2004 ben ik in Irak geweest wat een indrukwekkende ervaring was.

Van 2006 tot 2010 heb ik in een enthousiaste groepspraktijk in Garderen gewerkt waar ik in aanraking gekomen ben met implantologie.
Vanaf 2010 tot juni 2015 heb ik in Krabbendijke, ’s Gravenpolder en Vlissingen gewerkt. Vanwege de uitbreiding van onze eigen praktijk werk ik nu alleen nog in Kapelle.

Ik ben aanwezig in de praktijk op maandag, dinsdag, woensdag en donderdagmorgen.

BIG-registratienummer: 99057989202
Ingeschreven in het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT).

 

Jeanine Ruiter-Rijksen
Tandarts met extra vaardigheden binnen de kindertandheelkunde.

In 2007 ben ik als tandarts afgestudeerd in Nijmegen. Na mijn studie heb ik als tandarts gewerkt in een praktijk in Amersfoort en in een praktijk voor kindertandheelkunde in Barneveld. Daarnaast heb ik cursussen gegeven aan tandartsassistenten en lesmateriaal ontwikkeld voor de opleiding tot tandartsassistente.

Vanaf 2010 heb ik als medewerker gewerkt in een praktijk in Hoogerheide. Hier ben ik in 2013 gestopt om me volledig op de werkzaamheden in onze eigen praktijk in Kapelle te richten omdat deze, sinds de opening in 2012, steeds verder uitbreidt.

Door in verschillende praktijken waar te nemen leer je veel van de collega’s waar je mee samen werkt. Bovendien heeft iedere praktijk zijn eigen visie en organisatievorm waardoor je gevormd wordt in je eigen visie.

Ik werk in de praktijk op dinsdagmorgen, woensdag en vrijdag.

BIG-registratienummer: 59067033302
Ingeschreven in het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT).

 

Sarah Köhn
Tandarts

In 2014 ben ik als tandarts in Düsseldorf afgestudeerd.

Daarna heb ik in een tandartsenpraktijk in mijn geboortestad gewerkt totdat ik in het begin van 2017 naar Australië gevlogen ben om iets van de wereld te zien. Hier werkte ik een semester als lerares aan de James-Cook-University in Cairns om tandheelkunde studenten te onderwijzen.

Daarnaast heb ik nog bijna vier maanden in Nepal doorbracht waar ik de kans heb gehad om vrijwilligerswerk te doen en mensen in afgelegen dorpen met hun gebit te helpen. Deze ervaring helpt me nu ook  in moeilijke situaties goede oplossingen te kunnen vinden.

Terug in Duitsland werkte ik gelijktijdig in twee tandartsenpraktijken totdat ik tenslotte in de zomer van 2021 vanwege de liefde naar Middelburg  verhuisde. Sinds 1 september 2021 werk ik bij Tandartsenpraktijk Kapelle.

Mijn werkdagen zijn dinsdag, woensdag en donderdag. Om de week ben ik er ook op maandag en vrijdag. 

Tot en met half juli ben ik afwezig vanwege mijn zwangerschapsverlof.

BIG-registratienummer: 49929230402

 

Jessica Jager
Tandarts

In 2017 ben ik als tandarts afgestudeerd in Nijmegen. Na mijn opleiding heb ik in meerdere praktijken gewerkt in Rotterdam, Dordrecht en Den Haag. Begin 2022 ben ik voor de liefde naar Goes verhuisd.

Afgelopen jaren heb ik meerdere cursussen gevolgd om mijn kennis verder uit te breiden en mijn patiënten beter te kunnen helpen. Mijn missie is om iedereen te helpen een betere mondgezondheid te verkrijgen en te behouden en verder vind ik het belangrijk om mijn patiënten goed te leren kennen en te begrijpen, zodat onze samenwerking gebaseerd is op wederzijds vertrouwen.

Mijn werkdagen zijn woensdag en donderdag.

Op dit moment ben ik verwachting van ons eerste kindje, daarom zal ik tot begin juli afwezig zijn ivm mijn zwangerschapsverlof.

Big-registratienummer: 09922786602

 

Emily
Preventieassistent

 

Jacqueline 
Preventieassistent

 

Nelleke
Preventieassistent

 

Carla
Preventieassistent

 


Carola
Preventieassistent

 

Marleen
Preventieassistent

 

Anita
Preventieassistent

 

Jacqueline
Tandartsassistent

 

Marijke
Preventieassistent

 

Suzie
Stagiaire

 

Sare
Stagiaire

We vinden het belangrijk dat een tandartsassistent in opleiding praktijkervaring op kan doen. Daarom komt er regelmatig een stagiaire ons team versterken.

 

Wie doet wat?

Binnen het tandheelkundig team zijn er verschillende functies. Van een aantal vindt u hieronder en korte uitleg.

Vooraf aan, tijdens en na de behandeling voeren assistentes tal van werkzaamheden uit. Ze werken nauw samen met de tandarts en hebben als hoofddoel de behandelingen zo prettig en efficiënt mogelijk te laten verlopen.
Vrijwel alle assistentes in onze praktijk zijn preventieassistente. Dit betekend dat ze, naast bovengenoemde, ook zelfstandig patiëntbehandelingen uitvoeren. Ze helpen patiënten bij het voorkomen en het behandelen van eenvoudige tandvleesproblemen, zoals bloedend tandvlees, tandsteen en aanslag op de tanden. Daarnaast spelen ze een belangrijke rol in het geven van voorlichting en leggen ze sealants (een beschermend laklaagje in de groeven van kiezen).
De assistente kan ook delen van behandelingen overnemen, zoals het geven van verdoving.

Een mondhygiënist is opgeleid voor het behandelen van complexe tandvleesproblemen, zoals ontstekingen van de steunvezels van tanden en kiezen (parodontitis). Er is geen mondhygiënist aanwezig in onze praktijk. Indien uw gebitssituatie hierom vraagt verwijzen we u door naar een mondhygiënist.

De tandartsen houden de regie over de gehele behandeling. In principe wordt u zoveel mogelijk door één tandarts gezien en behandeld. Vanwege de agendaplanning kan het voorkomen dat dit niet altijd lukt. Een eventuele voorkeur kunt u doorgeven aan een van de assistentes.